(08-01-2023) BÁC HỒ VỚI "DĨ BẤT BIẾN - ỨNG VẠN BIẾN"

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(08-01-2023) BÁC HỒ VỚI "DĨ BẤT BIẾN - ỨNG VẠN BIẾN"
Ngày đăng: 10/01/2024 08:30 AM

BÁC HỒ VỚI DĨ BẤT BIẾN - ỨNG VẠN BIẾN

          Tháng 5/1946, trước lúc sang Pháp, Bác đã tới nắm tay cụ Huỳnh Thúc Kháng nói: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến'' (lấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với muôn sự thay đổi của thế sự). Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác Hồ lâu, Bác đã uỷ nhiệm cụ Huỳnh làm Quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng.

          “Dĩ bất biến ứng vạn biến là sự cô đúc tất cả tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với Người, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Nước ta là một, dân tộc ta là một”; “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam” là cái bất biến. Để thực hiện được cái bất biến ấy, trong những tình thế hiểm nghèo, gian nan thử thách, người cách mạng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, sáng suốt và mưu lược để áp dụng muôn vàn cái “vạn biến” trong đường đi nước bước mà hoàn cảnh đặt ra và đòi hỏi phải giải quyết.

*Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm:

          Sinh thời, Bác Hồ đã vận dụng rất sáng tạo và thành công triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời đại hiện nay, khi tình hình thế giới, kinh tế, chính trị, xã hội vẫn luôn biến chuyển hàng ngày ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của con người, thì chúng ta cũng cần vận dụng triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để thích ứng và phát triển một cách bền vững.

          Tại Cảng Lotus, đối với mỗi CB, NV, NLĐ; triết lí này đã và vẫn đang được áp dụng hiệu quả trong công việc và đời sống. Tập thể Cảng Lotus chúng ta suốt thời gian qua vẫn luôn giữ vững những giá trị cốt lõi đó là sự đoàn kết, nhất trí cao độ cho mục tiêu là sự hoạt động và phát triển bền vững của Cảng Lotus cùng phương châm “Luôn luôn vì quyền lợi khách hàng” đã tạo nên một khối sức mạnh toàn thể luôn thích ứng linh hoạt trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để đạt được mục tiêu đã định. Sang năm mới 2024, hi vọng rằng tập thể Cảng Lotus vẫn sẽ tiếp tục phát huy “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để hoạt động hiệu quả, từ đó đảm bảo sự vững mạnh cho cảng và cho cuộc sống của CB, NV, NLĐ.