Liên hệ

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

Liên hệ

HOTLINE: 0931.793.108 (TRỰC BAN KHAI THÁC ĐIỀU ĐỘ)

SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ:     

GỌI: (+84) 028.3873.0146/48 - Máy nhánh cần liên hệ

- Trung tâm Khai thác Điều độ: 107
- Phòng Thương Vụ: 110-111
- Phòng Marketing: 116
- Phòng Giao Nhận Kho Hàng: 119
- Phòng Logistics - Kho Ngoại Quan: 120
- Phòng Kế Toán: 117
- Phòng An Ninh: 114
-Tổ Container: 130

EMAIL:

Phòng Tổng Hợp: info@lotusport.com

Phòng Thương vụ: thuongvu@lotusport.com

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung