(04-12-2023) KỂ CHUYỆN BÁC HỒ: "BÁT CHÈ XẺ ĐÔI"

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(04-12-2023) KỂ CHUYỆN BÁC HỒ: "BÁT CHÈ XẺ ĐÔI"
Ngày đăng: 07/12/2023 11:08 AM

Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

- Cháu ăn đi!

Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục:

- Ăn đi, Bác cùng ăn…

- Cảm ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về.

Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin.

- Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa.

Đồng chí liên lạc liền đáp:

- Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn ra rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh mắng rồi...

Bài học kinh nghiệm và liên hệ thực tiễn:

Qua câu chuyện “Bát chè xẻ đôi” Bác đã dạy chúng ta rằng, làm người phải biết quan tâm, sẻ chia với người khác. Chúng ta không nên có thói ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà nên biết có những hành động thể hiện sự quan tâm tình cảm, qua đó ta sẽ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng.

Trong công việc cũng thế, mỗi thành viên trong công ty là một nhân tố góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Vì thế, các phòng ban nên thường xuyên tăng cường hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau trong công việc, cùng nhau xây dựng một tập thể Cảng Lotus đoàn kết, phát triển, vững mạnh.