(05-06-2023) KỂ CHUYỆN BÁC HỒ: “CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CON ĐƯỜNG”

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(05-06-2023) KỂ CHUYỆN BÁC HỒ: “CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CON ĐƯỜNG”
Ngày đăng: 05/06/2023 08:28 AM

"CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CON ĐƯỜNG"

          Trong kháng chiến chống Mỹ, một hôm khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của một đơn vị thông tin, trước khi ra về, Bác bảo đồng chí chỉ huy tập trung bộ đội lại.

          Bác nói: Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhân dân, làm cho nhân dân tin yêu, giúp đỡ bảo vệ quân đội. Chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

          Bác chỉ tay ra phía đường cái hỏi:

            - Thế các chú cấm con đường kia thì nhân dân đi lại bằng đường nào?

            - Thưa Bác đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ.

          Nghe đồng chí chỉ huy trả lời, Bác phê bình:

            - Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, đảm bảo bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho nhân dân đi chứ. Có như vậy mới đúng là quân dân đoàn kết, Bác nói thế có đúng không?

          Chúng tôi cùng trả lời:

            - Thưa Bác, đúng ạ!

          Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước nhân dân và cùng nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định.

* Ý nghĩa câu chuyện và Bài học kinh nghiệm:          

          Bài học từ CÂU CHUYỆN MỘT CON ĐƯỜNG cho ta thấy được dù có việc gì, có khó khăn đến đâu nhưng với tinh thần đoàn kết, một lòng chung sức thì dù có nhiệm vụ nào cũng hòan thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Điển hình nhất là mới đây khi tham gia Hội thao do Công Đoàn Khối tổ chức, với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hạn chế về thời gian tập luyện,… Cảng Lotus chúng ta đã đạt được những thứ hạng cao tại Hội thao. Từ đó cho thấy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của Cảng Lotus là vô cùng lớn. Chúng ta cần duy trì và phát tinh thần Đoàn kết hơn nữa để xây dựng Cảng Lotus càng ngày càng phát triển lớn mạnh.