(28-03-2024) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN ĐẠT TIÊU CHUẨN “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TIÊU BIỂU” NĂM 2023 ĐƯỢC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TP.HCM TRAO TẶNG GIẤY KHEN

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(28-03-2024) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN ĐẠT TIÊU CHUẨN “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TIÊU BIỂU” NĂM 2023 ĐƯỢC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI TP.HCM TRAO TẶNG GIẤY KHEN
Ngày đăng: 01/04/2024 12:53 PM

Sáng ngày 28/03/2024, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 19 (Mở rộng) Tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Hội nghị đã diễn ra tại Hội trường 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, căn cứ vào các Quyết định Số 452-QĐ/ĐUK của Đảng Ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh: Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen đã vinh dự được đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối, trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng Ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2023.

Quý độc giả có thể xem chi tiết Hội nghị tại: https://dukcoquantwtphcm.vn/tin-tuc-hoat-dong/dang-uy-khoi-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-khoi-lan-thu-19-mo-rong

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối, (nữ áo xám) trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng Ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh cho đồng chí Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Công ty Liên doanh Bông Sen (thứ tư từ phải sang), đại diện Đảng bộ Công ty, nhận bằng khen tại hội nghị.

Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen đã vinh dự đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2023