(06-05-2020) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu

0931.793.108 / 0985.400.686

(06-05-2020) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu
Ngày đăng: 23/11/2020 12:22 AM

          Công ty Liên Doanh Bông Sen thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu cho gói thầu "Nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Lotus năm 2020" đến các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên như sau: