Tin tức và sự kiện
Ngày 8-4, tại TP.HCM, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế cho các hãng tàu và đại lý hãng tàu.
Thời gian gần đây, các cơ quan thông tin đại chúng đã tìm đăng tải rất nhiều về việc hàng ngàn container hàng hóa tồn đọng được xác định là phế liệu, rác thải “thi gan” tại các cảng lớn trên cả nước.
Ông Thành bị đình chỉ công tác trong thời gian 10 ngày (từ ngày 10- 24/4) để làm rõ trách nhiệm quản lý trong việc kiểm soát tải trọng tại cảng Hoàng Diệu.

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -