Tin tức và sự kiện
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 1481/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020.
Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; các Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định trong vận chuyển hàng hóa bảo đảm đúng tải trọng.
Chính phủ vừa hoàn thành Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014. Qua đó Chính phủ đã chỉ ra việc sử dụng tài sản công ở một số nơi còn lãng phí, không đạt được mục tiêu đầu tư đặt ra. Tình trạng đầu tư xây dựng quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, cảng biển của một số địa phương vượt quá nhu cầu cần thiết, tần suất sử dụng thấp, kinh phí bảo dưỡng, duy trì lớn trong khi ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, chưa phù hợp với thực tiễn, gây lãng phí.

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai -